سایت اطلاعات عمومیزامبی ها

مرده متحرک یا زامبی (در زبان‌های اروپایی: zombie) به جسدهای متحرکی گفته می‌شود که روح ندارند. مرده‌های متحرک امروزه در فیلم‌های ترسناک غربی زیاد دیده می‌شوند.
داستان مرده‌های متحرک از وودو یعنی جادو باوری آفریقایی‌تباران دریای کارائیب سرچشمه می‌گیرد.
بر پایهٔ داستان‌ها، مرده‌های متحرک با گاز گرفتن و وارد کردن بزاق خود به بدن قربانیان‌شان آنها را همانند خود به یک مرده متحرک تبدیل می‌کنند. در نتیجه، در فیلم‌ها تعداد زامبی‌ها همچنان رو به افزایش است. همچنین بر پایهٔ داستان‌ها، انسان باید در دهان مرده‌های متحرک نمک بریزد زیرا آن‌ها بدین‌وسیله به یاد می‌آورند که مرده‌اند و به گور خود بازمی‌گردند. نمونه فیلم‌ها که زامبی در آن وجود دارد:رزیدنت اویل٬جنگ جهانی زد، ریک ۳ و. نمونه بازی رایانه‌ای که زامبی در آن وجود دارد:رزیدنت اویل٬چهاربازمانده و. زامبی به عبارتی مرده متحرک یک موجود تخیلی و غیرواقعی می‌باشد که اکثراً در فیلم‌های اکشن٬بازی‌های رایانه‌ای و داستان‌های تخیلی علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در فرهنگ‌های فارسی واژهٔ زامبی به «مارخدا» ترجمه شده و اصل آن از سرخ‌پوستان دانسته شده است.

افزایش بازدید IGTV واقعی ایرانی

سرعت عالی برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

1000 بازدید IGTV ایرانی5000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

2000 بازدید IGTV ایرانی10000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

5000 بازدید IGTV ایرانی25000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

10000 بازدید IGTV ایرانی50000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

20000 بازدید IGTV ایرانی100000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

50000 بازدید IGTV ایرانی220000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82


افزایش بازدید پست واقعی ایرانی

سرعت عالی برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

500 بازدید پست ایرانی4000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

1000 بازدید پست ایرانی6000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

2000 بازدید پست ایرانی12000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

5000 بازدید پست ایرانی30000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

10000 بازدید پست ایرانی60000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

20000 بازدید پست ایرانی120000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

50000 بازدید پست ایرانی300000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

100000 بازدید پست ایرانی500000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

200000 بازدید پست ایرانی800000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82


افزایش بازدید استوری واقعی ایرانی

سرعت عالی برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

500 بازدید استوری ایرانی5000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

1000 بازدید استوری ایرانی8000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

2000 بازدید استوری ایرانی16000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

5000 بازدید استوری ایرانی40000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

10000 بازدید استوری ایرانی80000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

20000 بازدید استوری ایرانی160000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

50000 بازدید استوری ایرانی400000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

100000 بازدید استوری ایرانی800000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82


خرید لایک اینستاگرام

سرعت عالی برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

.

خرید1000 لایک ایرانی فقط5000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید2000 لایک ایرانی فقط10000تومان

برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید5000 لایک ایرانی فقط25000تومان

برای خرید به دایرکتم پیام بدید.aryanosmani82

خرید10000 لایک ایرانی فقط50000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید20000 لایک ایرانی فقط100000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید25000 لایک ایرانی فقط125000تومان

برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید30000 لایک ایرانی فقط150000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید50000 لایک ایرانی فقط250000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید1000 لایک خارجی فقط4000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید2000 لایک خارجی فقط8000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید5000 لایک خارجی فقط20000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید10000 لایک خارجی فقط40000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید20000 لایک خارجی80000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید25000 لایک خارجی فقط100000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید30000 لایک خارجی فقط120000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82

خرید50000 لایک خارجی فقط200000تومان

.برای خرید به دایرکتم پیام بدیدaryanosmani82


خرید 1000 فالور ارزان اینستاگرام فقط 15000 تومان
.
سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.
برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.
اینستاگرامم:ARYANOSMANI82
خرید 2000فالور ارزان اینستاگرام فقط30000تومان
.
سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.
برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.
اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید3000 فالور اینستاگرام فقط45000 تومان

.

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید5000 فالور اینستاگرام فقط75000 تومان

.

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید7000 فالور اینستاگرام فقط105000تومان

.

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید8000 فالور اینستاگرام فقط 120000تومان

.

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید10000 فالور اینستاگرام فقط 150000تومان

.

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید15000 فالور اینستاگرام فقط220000تومان

.

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید20000 فالور اینستاگرام فقط280000

.

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید فالور های هدفمند ایرانی مخصوص پیج های فروشگاهی

خرید1000 فالور هدفمند ایرانی فقط30000تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید2000 فالور هدفمند ایرانیفقط60000تومان

.
برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.
اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید5000 فالور هدفمند ایرانی فقط150000تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید7000 فالور هدفمند ایرانی فقط210000تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

8000 فالور هدفمند ایرانی فقط240000 تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید10000 فالور هدفمند ایرانی فقط300000تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید15000 فالور هدفمند ایرانی فقط450000تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

20000 فالور هدفمند ایرانی فقط600000تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

خرید30000 فالور اینستاگرام فقط 700000تومان

.

برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.

اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

سرعت عالی ریزش کم برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید.
برای  خرید به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.
اینستاگرامم:ARYANOSMANI82

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

نظرات اقتصادی wirecashfan آپديت آفلاين نود 32 - آپديت آنلاين نود 32 - آنتي ويروس نود 32 خبر،فیلم ،آهنگ،عکس سیم و کابل ورق استرچ متال فروشگاه هیستوری چنل نسکافه ربات افزایش فالوور اما بند